Lasse wil naar school!

Lasse is een jongetje van 5 jaar oud. Een jongetje met dromen, met fantasieën en bovenal een jongetje die graag naar school gaat en speelt en leert samen met zijn vriendjes en zijn vriendinnetjes.
Lasse heeft een zeldzame chromosomenafwijking en daardoor heeft hij een moeilijk behandelbare epilepsie, motorische beperking en een visuele beperking. Gelukkig heeft Lasse wel de mogelijkheid om te leren en door te ontwikkelen.
Lasse heeft op school extra zorgondersteuning nodig. Hij is niet zindelijk en door zijn epilepsie heeft hij toezicht nodig.
Door de huidige veranderingen/ bezuinigingen in het onderwijs en de AWBZ zorg, is het nu voor Lasse niet mogelijk om naar school te gaan. Alle onderwijsondersteunende taken worden vergoed middels de bestuurlijke middelen vanuit het samenwerkingsverband, maar de zorgondersteunende taken moeten komen uit de voormalige AWBZ gelden. Bijvoorbeeld een PGB. Lasse zijn PGB is niet toereikend om deze zorg op school te kunnen leveren.  Een herindicatie is zelfs uitgelopen op een vermindering in de indicatie begeleiding.
Wij moeten nu als  ouders zelf opdraaien voor deze kosten. De zorgondersteuning moet er zijn, om Lasse veilig naar school te laten gaan. Helaas is het geld op. Lasse komt binnen nu en een maand thuis te zitten, als er niet iets gebeurd.
Het mag toch niet gebeuren dat we een kind met een lerend vermogen, de kans tot ontwikkeling ontnemen.
Help u mee om Lasse op school te houden. Doneren kan via

IBAN Nr: NL97 INGB 0678 3981 35
tnv RL Bentum ovv Lasse wil naar school.

Alvast bedankt.

Jos en Afra